در دنیای امروز یکی از مهمترین فر آیند ها، انتقال اطلاعات است . بدین منظور تصمیم گرفته شد که در مورد نحوه ی انتقال تصاویر در این مقاله ( مثلا مقاله ) صحبت شود .
حالا از خودتون می پرسید : که چی؟ اومدیم عکس درست کردید ، چه ربطی دارخ به مهندسی پزشکی ؟!!؟
و اما جواب میدهیم : جانا ! عکس های دستگا ههای مختلف تصویر برداری باید یک طوری ذخیره بشوند و یا بتوان آن را از یک ج به جای دیگر انتقال داد . فکرش رو بکنید می خواهید یک تصویر MRI را از طریق اینترنت باز یک بیمارستان تخصصی در تهران به آمریکا بفرستید . کدام نوع عکس رو انتخاب می کنید؟

امیدوارم بتونید تصمیم خود را از طریق خواندن این مقاله بگیرید :

امروزه فرمت هاییی که از همه بیشتر مورد استفاده می گسرند عبارتند از TIF، JPGو GIF . در این نوشته یک فرمت دیکر به نام PNG نیز معرفی می شود .

حال ببینیم که هر کدام چه نوع تصویری را در خود می توانند ذخیره کنند :
TIF: RGB(24 تا 48 بیت ) ، طیف خاکستری(8 تا 16 بیت )، رنگ اندیسی(1تا 8بیت) ، دو سطحی(1 بیت )


PNG: RGB(24 تا 48 بیت )، طیف خاکستری(8 تا 16 بیت )، رنگ اندیسی(1تا 8بیت) ، دوسطحی(1 بیت )
JPG: RGB(24 بیت ) ، طیف خاکستری (8بیت)
GIF: رنگ اندیسی(1 تا 8بیت)

برای کسانی که آشنایی با تنوع تصاویر ندارند ، در زیر آنها را توضیح می دهیم :
RGB: این کلمه مخفف Red، Green ، blue است . با این 3 رنگ می توان تمام رنگ ها را درست کرد .
طیف خاکستری(grayscale) : این نوع طیف ، رن های بین سفید و سیاه را شمال می شود ( رنگ های خاکستری)
رنگ های اندیسی:این نوع تصاویر فقط چند تا رنگ را شامل می شوند .( رنگ های محدود ).
رنگ های دوسطحی (bilevel):این نوع تصاویر فقط شامل ذو رنگ سیاه و سفید می باشند .